Kontakta oss

Om du vill nå oss så är det enklast att du kontaktar vår ordförande John.

Kontaktuppgifter: 
John Forsman
040-5939472
jvforsman@gmail.com

Nya medlemmar! 
Klubben tar in 1-3 nya medlemmar per år, känner du att du vill joina oss är ett första steg att ta kontakt.