Om oss

RT-62 Pargas-Parainen grundades hösten 1968. Klubben verkar i Pargas och åbolands skärgård med omnejd. Klubben träffas två gånger i månaden under året med en paus under sommmaren. 

Verksamheten har en lättsam profil, med vissa ramar som återkommer under varje möte. Organisationens syften främjas under mötena genom anordnande av diskussioner, föredrag,  genom företagsbesök eller annan verksamhet. Vi verkar för nationellt- och internationellt samarbete och utbyte, genom att aktivt delta i de evenemang som ordnas inom organisationen.
 
Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får inte bedrivas inom Round table.